Obsługa księgowa


Poniżej przestawiamy Państwu ofertę Obsługi księgowej wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie rozumiemy indywidualne potrzeby mieszkańców, dlatego przedstawiona oferta nie jest ofertą zamkniętą.

Proponujemy indywidualne dostosowanie zakresu oferty w zależności od Państwa potrzeb.

 • Prowadzenie pełnej/ uproszczonej księgowości Wspólnoty (ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną) przy pomocy specjalistycznego, licencjonowanego oprogramowania komputerowego dzięki któremu rzetelnie przedstawiamy dane.
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów.
 • Naliczanie comiesięcznych opłat dla właścicieli nieruchomości.
 • Terminowa realizacja płatności z rachunku bankowego Wspólnoty za media i usługi.
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek za media zgodnie z regulaminami przyjętymi przez Wspólnotę.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

 • Sporządzanie i wysyłanie obowiązującej dokumentacji do Urzędu Skarbowego.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły.
 • Prowadzenie wstępnego etapu windykacji – przygotowywanie wezwań do zapłaty i naliczenie odsetek za zwłokę.
 • Nadzorowanie windykacji należności w postępowaniu upominawczym oraz nakazowym zaległych należności z tytułu zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i pożytków.
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy bankiem/bankami i Wspólnotą, w kontekście obsługi podstawowych rachunków bankowych, jak i kredytów czy lokat bankowych.
 • Obsługa elektroniczna nieruchomości – dostęp dla właścicieli lokali do internetowej kartoteki swojego konta.