Obsługa administracyjna


Poniżej przestawiamy Państwu ofertę administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Jednocześnie rozumiemy indywidualne potrzeby mieszkańców, dlatego przedstawiona oferta nie jest ofertą zamkniętą.

Proponujemy indywidualne dostosowanie zakresu oferty w zależności od Państwa potrzeb.

 • Rejestracja wspólnoty zgodnie z wymogami prawa, aktualizacja NIP i REGON.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.
 • Pomoc w protokolarnym odbiorze nieruchomości i dokumentacji.
 • Reprezentacja Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami, instytucjami, kontrahentami oraz organami podatkowymi.
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań rocznych i okresowych wspólnoty, opracowywanie dokumentacji na zebrania.
 • Opracowywanie sprawozdań, uchwał, wniosków, oświadczeń, regulaminów, statutów oraz innych formalnych dokumentów regulujących działalność wspólnoty i jej organów w zakresie dotyczącym obsługi części wspólnej nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali mieszkalnych/ użytkowych w imieniu wspólnoty i jej organów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego – zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Zlecanie określonych przepisami, kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie.

 • Składanie w imieniu Wspólnoty zapytań ofertowych do wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych.
 • Koordynowanie obsługi w zakresie wykonania napraw, usuwania awarii, dokonywanych remontów i modernizacji, a także innych prac.
 • Przygotowywanie i wydawanie właścicielom i najemcom lokali różnego typu dokumentów tworzonych przez Administratora, jak potwierdzenia i zaświadczenia.
 • Koordynowanie obsługi prawnej w sprawach związanych z podstawową działalnością Wspólnoty.
 • Sporządzanie i wysyłanie obowiązującej dokumentacji do odpowiednich urzędów i organów (w tym Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego).
 • Przygotowywanie i merytoryczna kontrola zawieranych przez Wspólnotę umów.
 • Pomoc w negocjowaniu i wyborze firm ubezpieczeniowych przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych dla budynku.
 • Udostępnienie w biurze Zarządcy dokumentacji, rachunków i pism tworzonych i otrzymanych przez Administratora w związku ze świadczeniem usługi dla wszystkich Właścicieli i Zarządu Wspólnoty.
 • Pomoc w obsłudze pozyskanych innych środków finansowych /pożytków/ – reklama na nieruchomości wspólnej, wynajem części wspólnych budynku.